U helpt met het compenseren van de CO2

Het compenseren van CO2-uitstoot kost 25 euro per ton CO2. Als u met bedrijfswagens 100.000 kilometer op jaarbasis rijdt, betaalt u hiervoor ongeveer 30 euro extra in de maand. Daar tegenover staat dat de CO2 dan voor 100% wordt gecompenseerd. U kan er ook voor kiezen om voor 50% te compenseren, het maandelijkse bedrag wordt daardoor dan ook gehalveerd.

Deelnemen Zeeuws Klimaatfonds

Deelnemen aan het Zeeuws Klimaatfonds kan ook geld opleveren. Bedrijven en instellingen die investeren in bijvoorbeeld zonne-energie kunnen een bijdrage uit het fonds krijgen. Voor zonne-energie komt dit neer op ongeveer 10% van de investeringssom. Ook andere vormen van duurzame energie opwekking of besparingen (zoals warmtepompen, biomassaketels, LED veld- en pleinverlichting) kunnen in aanmerking komen voor steun van het fonds. Bekijk de website van het Zeeuwse klimaatfonds voor meer informatie.

Website bezoeken

Overstappen op de Klimaatpas

Als zakelijke klant kunt u bij AgriSneltank uw Voordeelpas omzetten naar een Klimaatpas. Hiermee kan de getankte brandstof gedeeltelijk of helemaal worden gecompenseerd via het Zeeuws Klimaatfonds.

Bedrijven die overstappen op de Klimaatpas van AgriSneltank krijgen een certificaat van het Zeeuws Klimaatfonds. Het fonds biedt ook mogelijkheden om het stroom- en gasverbruik te compenseren. Daarmee is een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering haalbaar.

Overstappen

Greenlabel, wat houd dat nou precies in?

Euro 95 Green Label en Diesel Green Label zijn gewone brandstoffen zoals die aan elke pomp getankt kunnen worden, zonder bijzondere toevoegingen. De Green Label brandstoffen maken autorijden klimaatneutraal omdat de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Die CO2-compensatie wordt geregeld door het Zeeuws Klimaatfonds.

Om Green Label brandstoffen klimaatneutraal te kunnen maken wordt voor elke liter die aan de pomp getankt wordt 5 eurocent gestort in het Zeeuws Klimaatfonds. De klant hoeft hiervan maar 2 cent te betalen. De overige 3 cent komt voor rekening van AgriSneltank. Het prijsverschil tussen gewone brandstof en een Green Label brandstof is aan de pomp dus maar 2 eurocent.

CO2-uitstoot & compensatie

De verbranding van een tank brandstof in een automotor zorgt voor de uitstoot van behoorlijk wat CO2, het belangrijkste broeikasgas. Die CO2-uitstoot kan gecompenseerd worden door er voor te zorgen dat de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid CO2 wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door energie op te wekken met zonnepanelen, waterkracht of windmolens in plaats van met een kolen- of gascentrale. Omdat deze duurzame energievormen geen CO2 uitstoten (en fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas wel), levert dit winst op voor het klimaat.

Wilt u meer weten over CO2- of klimaatcompensatie? Bezoek dan de site van MilieuCentraal en van het Zeeuws Klimaatfonds.

Fonds initiatief nemers

Het Zeeuws Klimaatfonds is sinds een aantal jaar actief om CO2-compensatie op regionale schaal te organiseren. Het fonds helpt om nieuwe duurzame energieprojecten van de grond te krijgen door hieraan financiële steun te geven. Het eerste project van het fonds is inmiddels afgerond. Samen met energieleverancier Delta zijn 160 Zeeuwse huishoudens voorzien van een set zonnepanelen. Het tweede project, dat in samenwerking met de vereniging Zeeuwind is opgepakt, heeft eveneens betrekking op zonne-energiesystemen voor particuliere huishoudens.

Tot nu toe vindt CO2-compensatie in Nederland plaats met projecten in het buitenland. Dat kunnen bosbouw- of duurzame energieprojecten zijn. Het Zeeuws Klimaatfonds ziet meer in het stimuleren van duurzame energieprojecten in de eigen regio. Op die manier wordt de CO2 compensatie op een zichtbare en controleerbare manier geregeld.

Het fonds is een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en de provincie Zeeland.

Waar kunt u Green label tanken?

Euro 95 Green Label
Van Hertumweg 7, 4462 EV Goes

Diesel Green Label
Bedrijventerrein Cruijckelcreke, 4491 PS Wissenkerke

Kaart bekijken

U helpt met het compenseren van de CO2

Het compenseren van CO2-uitstoot kost 25 euro per ton CO2. Als u met bedrijfswagens 100.000 kilometer op jaarbasis rijdt, betaalt u hiervoor ongeveer 30 euro extra in de maand. Daar tegenover staat dat de CO2 dan voor 100% wordt gecompenseerd. U kan er ook voor kiezen om voor 50% te compenseren, het maandelijkse bedrag wordt daardoor dan ook gehalveerd.

Deelnemen Zeeuws Klimaatfonds

Deelnemen aan het Zeeuws Klimaatfonds kan ook geld opleveren. Bedrijven en instellingen die investeren in bijvoorbeeld zonne-energie kunnen een bijdrage uit het fonds krijgen. Voor zonne-energie komt dit neer op ongeveer 10% van de investeringssom. Ook andere vormen van duurzame energie opwekking of besparingen (zoals warmtepompen, biomassaketels, LED veld- en pleinverlichting) kunnen in aanmerking komen voor steun van het fonds. Bekijk de website van het Zeeuwse klimaatfonds voor meer informatie.

Website bezoeken

Overstappen op de Klimaatpas

Als zakelijke klant kunt u bij AgriSneltank uw Voordeelpas omzetten naar een Klimaatpas. Hiermee kan de getankte brandstof gedeeltelijk of helemaal worden gecompenseerd via het Zeeuws Klimaatfonds.

Bedrijven die overstappen op de Klimaatpas van AgriSneltank krijgen een certificaat van het Zeeuws Klimaatfonds. Het fonds biedt ook mogelijkheden om het stroom- en gasverbruik te compenseren. Daarmee is een 100% klimaatneutrale bedrijfsvoering haalbaar.

Overstappen

Greenlabel, wat houd dat nou precies in?

Euro 95 Green Label en Diesel Green Label zijn gewone brandstoffen zoals die aan elke pomp getankt kunnen worden, zonder bijzondere toevoegingen. De Green Label brandstoffen maken autorijden klimaatneutraal omdat de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt. Die CO2-compensatie wordt geregeld door het Zeeuws Klimaatfonds.

Om Green Label brandstoffen klimaatneutraal te kunnen maken wordt voor elke liter die aan de pomp getankt wordt 5 eurocent gestort in het Zeeuws Klimaatfonds. De klant hoeft hiervan maar 2 cent te betalen. De overige 3 cent komt voor rekening van AgriSneltank. Het prijsverschil tussen gewone brandstof en een Green Label brandstof is aan de pomp dus maar 2 eurocent.

CO2-uitstoot & compensatie

De verbranding van een tank brandstof in een automotor zorgt voor de uitstoot van behoorlijk wat CO2, het belangrijkste broeikasgas. Die CO2-uitstoot kan gecompenseerd worden door er voor te zorgen dat de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid CO2 wordt voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door energie op te wekken met zonnepanelen, waterkracht of windmolens in plaats van met een kolen- of gascentrale. Omdat deze duurzame energievormen geen CO2 uitstoten (en fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas wel), levert dit winst op voor het klimaat.

Wilt u meer weten over CO2- of klimaatcompensatie? Bezoek dan de site van MilieuCentraal en van het Zeeuws Klimaatfonds.

Fonds initiatief nemers

Het Zeeuws Klimaatfonds is sinds een aantal jaar actief om CO2-compensatie op regionale schaal te organiseren. Het fonds helpt om nieuwe duurzame energieprojecten van de grond te krijgen door hieraan financiële steun te geven. Het eerste project van het fonds is inmiddels afgerond. Samen met energieleverancier Delta zijn 160 Zeeuwse huishoudens voorzien van een set zonnepanelen. Het tweede project, dat in samenwerking met de vereniging Zeeuwind is opgepakt, heeft eveneens betrekking op zonne-energiesystemen voor particuliere huishoudens.

Tot nu toe vindt CO2-compensatie in Nederland plaats met projecten in het buitenland. Dat kunnen bosbouw- of duurzame energieprojecten zijn. Het Zeeuws Klimaatfonds ziet meer in het stimuleren van duurzame energieprojecten in de eigen regio. Op die manier wordt de CO2 compensatie op een zichtbare en controleerbare manier geregeld.

Het fonds is een initiatief van verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en de provincie Zeeland.

Waar kunt u Green label tanken?

Euro 95 Green Label
Van Hertumweg 7, 4462 EV Goes

Diesel Green Label
Bedrijventerrein Cruijckelcreke, 4491 PS Wissenkerke

Kaart bekijken